Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2013

ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΘΑ ΖΕΣΤΑΝΕΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΟ ΜΕΤΣΟΒΟ

Με βιοαέριο από οργανικά απόβλητα θα ζεσταίνονται οι μαθητές στα σχολεία του Μετσόβου.
Βιοαέριο από οργανικά απόβλητα θα ζεστάνει μαθητές στο Μέτσοβο


Τη μελέτη για την υλοποίηση του έργου ανέθεσε ο δήμος στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Το έργο θα υλοποιηθεί με κονδύλια 2,2 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ.
Προβλέπεται η κατασκευή μονάδας παραγωγής βιοαερίου στα παλιά σφαγεία του Μετσόβου. Η εγκατάσταση θα επεξεργάζεται περίπου 6.000 τόνους οργανικών αποβλήτων που θα προέρχονται από πτηνοτροφεία, γεωργικές καλλιέργειες αλλά και υπολείμματα από την παραγωγή τυριού και κρασιού.
Το όφελος από αυτό εκτιμάται σε περίπου 100.000 ευρώ κάθε χρόνο που δαπανώνται για την αγορά πετρελαίου και την κατανάλωση ρεύματος από τα σχολεία της περιοχής.  
Το βιοαέριο, παράγεται από την αναερόβια χώνευση κτηνοτροφικών κυρίως αποβλήτων (λύματα από χοιροστάσια, βουστάσια), αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων και λυμάτων, καθώς και από αστικά οργανικά απορρίμματα. Αποτελείται από 65% μεθάνιο και 35% διοξείδιο του άνθρακα και μπορεί να αξιοποιηθεί ενεργειακά, μέσω της τροφοδοσίας του σε μηχανές εσωτερικής καύσης, σε καυστήρες αερίου ή σε αεροστρόβιλο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας.

Tο βιοαέριο, με την κατάλληλη επεξεργασία και αναβάθμιση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως καύσιμο μεταφορών, με ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή. Στη Σουηδία ήδη αρκετά οχήματα κινούνται με μεθάνιο και λειτουργούν σταθμοί διανομής βιοαερίου.


Παράλληλα, το αναβαθμισμένο βιοαέριο μπορεί να διοχετευθεί στο δίκτυο του φυσικού αερίου, όπως πλέον γίνεται στην Ολλανδία, τη Σουηδία και την Ελβετία και να χρησιμοποιηθεί για ηλεκτρική και θερμική ενέργεια. Πειραματικά χρησιμοποιείται και για παραγωγή υδρογόνου, τροφοδοτώντας κυψέλες καυσίμου ( fuel cells ).

Η ανάπτυξη και εγκατάσταση τεχνολογιών βιοαερίου, αποτελεί μία εναλλακτική λύση με σημαντικά πλεονεκτήματα, καθώς προσφέρει περιβαλλοντικά φιλική ενέργεια και ταυτόχρονα επιλύει το συνεχώς διογκούμενο πρόβλημα της διάθεσης των απορριμμάτων.


Πηγή: news.gr, cres.gr