Παρασκευή, 11 Απριλίου 2014

Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ 28 ΕΦΗΒΟΥΣ ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΝΕΑΡΟΥΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ!


 ·

Την Τρίτη 8 Απριλίου, στις 11.15 στις Βρυξέλλες, οι 28 έφηβοι νικητές του ετήσιου διαγωνισμού της Επιτροπής για νεαρούς μεταφραστές JuvenesTranslatores, παρέλαβαν τα βραβεία τους από την Επίτροπο Ανδρούλλα Βασιλείου, αρμόδια για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την πολυγλωσσία και τη νεολαία. Μεταξύ τους και ο Γεώργιος Γρηγοριάδης, μαθητής του Αρσακείου Λυκείου Θεσσαλονίκης.


Πάνω από 3.000 μαθητές, ηλικίας 17 ετών, συμμετείχαν στον διαγωνισμό σε σχολεία όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχαν στη διάθεσή τους δύο ώρες για να μεταφράσουν ένα μονοσέλιδο κείμενο για την ευρωπαϊκή ιθαγένεια (το 2013 ήταν το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών), σε οποιονδήποτε από τους 552 πιθανούς γλωσσικούς συνδυασμούς των 24 επίσημων γλωσσών της ΕΕ. Συνολικά χρησιμοποιήθηκαν 157 συνδυασμοί αυτή τη φορά, οι περισσότεροι που έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα. Τα κείμενα βαθμολογήθηκαν από μεταφραστές της Επιτροπής. http://business2travel.wordpress.com/